Hem  |  Inspirasjon  |  Produkter  |  Referanser  |  Informasjon  |  Kontakt oss  |  Aktuellt

Utbyggingen ferdig!

2011-11-24

Våre nye lagerlokaler er nå endelig ferdige, et par måneder etter planlagt innflytting. Men vi er svært fornøyde med resultatet og vil nå få en bedre "flyt" i fabrikken.

Ved å flytte alt trevirke ut til de nye lokalene, har vi nå kunnet oppgradere maskinparken. Vi får nå litt større albuerom og en luftigere og triveligere fabrikk. Og på litt lengre sikt vil vi forhåpentligvis kunne utvide maskinparken også.

Den nye delen er totalt på 250 m².

Herrljunga Ledstångsfabrik AB, Box 102 ♦ Björkvägen, SE-524 22 Herrljunga, Sverige  ♦  Tel +46(0)513-103 70  ♦  Fax +46(0)513-126 89  ♦  info@hlf.se