Aktuellt  |  Hem  |  Inspiration  |  Produkter  |  Referenser  |  Webshop  |  Information  |  Kontakta oss

Kolla Förskola


 Kolla parkstads förskola, Kungsbacka

En säker trappmiljö är extra viktigt på en förskola. Till kolla förskola har vi tillverkat och monterat 40 mm runda ask ledstänger på 700 och 900 mm höjd. Självklart så hänger dom ihop med böjar runt hörn och höjdskillnader för att barnen ska kunna gå hela vägen upp utan omtag. 

Vi har också tillverkat och monterat 4 st barngrindar i ask. Dessa är kraftig dimensionerade med gummihjul undertill för att tåla det mesta.

Herrljunga Ledstångsfabrik AB, Box 102 ♦ Björkvägen, 524 22 Herrljunga  ♦  Tel +46(0)513-103 70  ♦  Fax +46(0)513-126 89  ♦  info@hlf.se