Aktuellt  |  Hem  |  Inspiration  |  Produkter  |  Referenser  |  Webshop  |  Information  |  Kontakta oss

Miljö och kvalitetspolicy

Herrljunga Ledstångsfabrik använder i produktionen en mängd olika träslag av bästa kvalitet. Råvaran kommer från ett antal kända större svenska virkesleverantörer som alla eftersträvar att tillhandahålla virke och råvara på ett enligt gällande lagstiftning korrekt sätt. Herrljunga Ledstångsfabrik vill på alla sätt tillsammans med våra leverantörer bidraga till att icke utrotningshotade träslag/arter används.

 

Samtliga leverantörer har en utarbetad miljöpolicy och Herrljunga Ledstångsfabrik arbetar systematiskt och kontinuerligt  med att tillse att största möjliga miljöhänsyn tages i alla delar av företaget, både internt och externt.

Herrljunga Ledstångsfabrik är självförsörjande beträffande uppvärmning. Spillmaterial från produktion återanvändes i vår pannanläggning och värmer samtliga utrymmen året om. Vi källsorterar allt avfall och har avtal med Stena för att återvinna så långt som möjligt. Kvalitetsförbättringar är i  företagets samtliga delar en ständigt pågående process.

Herrljunga Ledstångsfabrik AB, Box 102 ♦ Björkvägen, 524 22 Herrljunga  ♦  Tel +46(0)513-103 70  ♦  Fax +46(0)513-126 89  ♦  info@hlf.se