GDPR & sekretess

Vår integritetspolicy

Vår Integritetspolicy

Till er som är kund hos Herrljunga Ledstångsfabrik AB

Vi på Herrljunga ledstångsfabrik AB värnar om en säker hantering av de uppgifter om våra kunder (personuppgifter) som vi behandlar. Det handlar om att skydda den personliga integriteten och ha en hög datasäkerhet. Förändring i lagen sker den 25 maj 2018. Det är en ny EU-förordning som börjar gälla i alla medlemstater och som kallas för GDPR. Det är en förkortning av General Data Protection Regulation, som tillsammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen, kommer att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen. De större förändringarna mot nuvarande regelverk är att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökar.

Vilka uppgifter behandlas?

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och leverera produkter och tjänster från oss, måste vi hantera Personuppgifter om dig som är eller vill bli kund. Det kan vara namn, adress, telefonnummer, personnummer, fastighetsbeteckning, e-postadress. Detta lagras hos oss på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer för att vi ska kunna hantera dataserver och den ekonomiska delen av vår affärsrelation. För att kunna ta emot, registrera och sedan behandla Personuppgifter, så måste det föreligga rättslig grund för behandlingen. Enkelt uttryckt kan vi sammanfatta det till att de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet måste registreras och behandlas.

Var kommer uppgifterna ifrån?

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund eller ingår avtal.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka Personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Om uppgifterna är inaktuella, då t.ex. kundförhållandet upphört, kan du begära att få den raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmän handling eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektion.

Har du frågor?

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, vilket du enklast gör genom vår e-post info@hlf.se eller telefon 0513-10370

Senast uppdaterad: 2018-05-20

Kontaktuppgifter

Adress

Herrljunga Ledstångsfabrik AB
Björkvägen, Box 102
524 22 Herrljunga

E-post

info@hlf.se

Användning av cookies (kakor)

Vår webbplats använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator. Vi använder två typer av kakor:

Sessionskakor: En sessionskaka sparas bara temporärt under ert besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om ni är inloggad eller inte.

Permanenta kakor: Permanenta kakor sparas i en fil på er dator under en begränsad tid. De används för att förbättra er upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser. Vissa permanenta kakor är så kallade tredjepartskakor (kakor som sätts av tredje part) från verktyg som används i analyssyfte för att kunna förbättra tjänster och er upplevelse, samt för viss typ av marknadsföring.

Neka kakor

Er webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Ni kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer er din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur ni gör. West-Tech’s webbplats fungerar felfritt om ni nekar persistenta kakor och tredjepartskakor, men om ni nekar sessionskakor kan det inte garanteras att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel funktionalitet som att hålla er inloggad inte är möjlig.

Mer information om kakor

Lär er mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida.

HEMMAMILJÖ

Produkter & tjänster
för privatpersoner.

BYGG & OFFENTLIG MILJÖ

Mer om våra tjänster
för byggsektorn.

ARKITEKT

Underlag & information
för arkitekter.