VÅR HISTORIA

ETABL. 1945

Herrljunga Ledstångsfabrik fick nuvarande form omkring 1945. Verksamheten har dock anor betydligt längre tillbaks i tiden och vilar således på en unik och genuin yrkes- och hantverkartradition.

Över 70 år som ledstångstillverkare

Bygdens tradition av snickeri tillsammans med vår utveckling har bidragit till att yrkeskunnandet levt vidare. Detta gör det idag möjligt för oss att rekrytera ytterst kvalificerade hantverkare och specialister.

Företaget har sedan dess begynnelse tillverkat trappor, barriärer, ledstänger och specialsnickerier med fokus på högsta möjliga kvalité. År 1945 kom Henry Svensson och hans kompanjon till Herrljunga. Orten som inom följande decennier skulle stå för en kraftig befolkningsutveckling. Med visionen att etablera en snickerifabrik hittade de en välplacerad lokal på 90 kvm. Där startade dom strax därefter Herrljunga Ledstångsfabrik. Efter några verksamma år spred sig ryktet om det gedigna hantverket över Sverige och företaget möttes av en allt större efterfrågan. 1955 byggdes vår nuvarande fabrik vilken vi sedan har expanderat och byggt om under flera omgångar.

Arbetslaget år 1966.
Arbetslaget år 1961.

Tillsammans mot framtiden

Yngve Svensson, son till grundaren Henry Svensson, tog över 1983 och drev företaget framgångsrikt själv i 20 år.  Det naturliga steget i början av 2000-talet var att göra företaget aktieägt med de anställda som delägare. Så efter en mindre reform år 2004 är vi idag 11 stycken aktieägare. Vår nuvarande VD Roger Andreasson är barnbarn till grundaren Henry Svensson. Sedan bolagets tidigare år har omsättningen ökat från 100 tkr till stadiga 20 Mkr. Vi är i dagsläget 17 anställda och växande.

Herrljungas historia

Herrljunga var från början en kyrkby invid ån Nossan. Byn kom att utvecklas i en utpräglad jordbruksbygd. Men området var naturligtvis bebott långt tidigare, något som inte minst blir tydligt genom alla fornlämningar som finns runt om i kommunen. Ett stort järnåldersgravfält vid Nycklabacken i Tarsled är ett av de minnesmärken som finns från forntiden.

Västra stambanans tillkomst 1862
Efter en kommunreform år 1862, så bildades Herrljunga landskommun. Herrljungas utveckling kom att påverkas mycket när Västra stambanan byggdes vid mitten av 1800-talet. Järnvägen, som förband Göteborg och Stockholm, började byggas 1856 och invigdes 1962. Herrljunga blev en viktig knutpunkt, i och med att Älvsborgsbanan mellan Uddevalla och Borås också passerade genom orten.

Vår nuvarande form

Herrljunga Ledstångsfabrik köptes år 2004 upp av de anställda och har idag 11 st arbetande delägare och 6 st anställda. Vi värnar om vår personalstyrka och den familjära, positiva och utvecklande arbetsmiljön vi byggt upp under åren.  Som en av de absolut viktigaste delarna i verksamheten presenterar vi stolt våra medarbetare.