VILLKOR

Köpvillkor & övrig information
Kontakta oss

Köpvillkor

Försäljning – Leverans – Betalning

Nedanstående villkor gäller mellan kund och Herrljunga ledstångsfabrik AB
( 556065-8626 ) såvida ej annat skriftligen avtalats.

Order och köp

När en beställning görs träffas ett avtal om köp mellan kund och Herrljunga ledstångsfabrik. En orderbekräftelse genereras och skickas per automatik till den e-postadress som uppges vid beställning. Herrljunga ledstångsfabrik ingår ej avtal med personer som är under 18 år och i det fall en sådan order skulle läggas kommer denna makuleras per automatik. Vi förbehåller oss rätten att neka en order.

Pris

I samtliga priser på Herrljunga ledstångsfabrik.se ingår moms med 25 %. På beställningen tillkommer fraktkostnad enligt postens taxa och DHL Freight . Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser om moms-satsen ändras. Inga avgifter, som inte tydligt presenteras i samband med beställning, tillkommer. Vi förbehåller oss rätten att justera priset på en order i det fall allvarliga programmeringstekniska fel uppstår. I det fall detta inträffar har kunden full och omedelbar rätt att häva köpet. Priset kan också ändras av externa omständigheter som Herrljunga ledstångsfabrik inte kan påverka, t.ex. väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller fraktpriser.

Betalning

Förskottsbetalning via bankgiro

Snabbast och enklast är att förskottsbetala in det totala beloppet till vårt bankgiro: 841-0409

Faktura

För att handla mot faktura måste kund ange sitt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att kunden är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Man får inte ha några betalningsanmärkningar och kreditupplysning tas automatiskt.
Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar och det tillkommer även en avgift på 45 kr. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Vid val av faktura som betalningsalternativ sker leverans till folkbokföringsadress. I det fall kredit nekas vid köp krävs förskottsbetalning till bankgiro för leverans.

Direktbetalning med kort

Det går också bra att betala direkt med visa och mastercard. Du betalar då säkert via handelsbanken och dibs med säker kryptering.

Återbetalningar

I de fall kunden har rätt till återbetalning görs detta inom 30 dagar från då vi mottagit kundens meddelande.

Leveranstid

Leveranstiden på våra varor varierar beroende på säsong, orderingång, samt på val av produkt. På Herrljunga ledstångsfabrik.se presenteras aktuella tider för utleverans på respektive produktsida. Kombinerar man produkter med olika utleveranstider i en order gäller den längsta angivna tiden vilket också specificeras i kassan innan beställning. Normalt varierar våra leveranstider mellan en och åtta veckor.

I det fall kommunicerad leveranstid inte kan hållas och kunden inte accepterar den nya leveranstiden har kunden rätt att häva köpet.

Leveranstid – Webbshop

Leveranstiden i webbshopen står angiven för varje produkt. Dock vid ordervärde över 20 000 sek så gäller fabrikens ordinarie leveranstid på 3 – 4 veckor. I dessa fall så kontaktas kunden av fabriken så inga missförstånd uppstår.

Transportskador

Om en transportskada upptäcks i samband med leverans önskar vi att detta anmälas på plats till transportören genom en notering på fraktsedeln innan denna kvitteras. Därefter tar kunden kontakt med oss per telefon (0513-10370) eller via e-post på  info@hlf.se.

Om dolda skador påträffas ska även detta anmälas till oss på samma vis. Vi önskar att kund gör denna anmälan till oss inom sju arbetsdagar från mottagandet. Med anledning av detta är det viktigt att leveransen inspekteras och avemballeras direkt vid mottagandet.

I det fall skada har uppstått får kunden under inga omständigheter använda eller montera produkten utan ska ta kontakt med Herrljunga ledstångsfabrik omgående. Allt emballage ska sparas så att skadan kan besiktigas. Vi uppskattar även om skadan fotodokumenteras. Beroende på skadans omfattning skickar vi antingen en ny vara eller tillser att annan lösning ordnas.

Ångerrätt, garanti & reklamation

Ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har konsument som huvudregel ångerrätt (9 §). Avser distansavtalet en vara som specialtillverkas utefter konsumentens instruktioner, får konsumenten och näringsidkaren avtala bort ångerrätten (5 §). Genom att göra en beställning och acceptera dessa villkor godkänner konsumenten att ångerrätten ej gäller. Ångerrätt gäller ej företagskunder.

Garanti

Vi lämnar 1 års garanti på varor med tillverkningsfel. Vid fel som täcks av garantin ska varan repareras eller bytas ut. I det fall garantiärende anmäls och inget fel kan konstateras måste vi debitera kunden de kostnader som kan uppstå. Detta gäller också om kund själv orsakat skadan i samband med hantering eller på grund av felaktig montering. Kundens faktura gäller som garantibevis.

Repor, märken och andra mindre defekter bedöms på normalt betraktningsavstånd.

OBS !

Herrljunga Ledstångsfabrik fråntar sig allt ansvar under garantitiden för uttorkning och sprickbildning av ledstänger och överliggare för utebruk pga. bristfälligt underhåll.

Reklamation

Om kunden visar att fel på varan finns åtar sig Herrljunga ledstångsfabrik att, om kunden så önskar, se till att varan repareras eller byts ut. I det fall en vara byts ut måste kund tillse att den felaktiga varan returneras till Herrljunga ledstångsfabrik. Herrljunga ledstångsfabrik ersätter kunden för ev. kostnader i samband med returen av godkänd reklamerad produkt.

Reklamation kan ej göras för fel i beställningsunderlaget, som t.ex. felaktigt angivna mått eller för skador som uppstår vid monteringen. Om det vid montering upptäcks att felaktiga mått har angivits rekommenderar vi att Herrljunga ledstångsfabrik kontaktas för förslag till åtgärd.

Dolda fel och skador ska reklameras av köparen före användning och montering av varorna om inte felet är av sådan art att det var möjligt att upptäcka först vid montering eller användning. Vi önskar att kund skickar reklamationen inom sju arbetsdagar från det att varorna levererats. Vid alla typer av fel och skador uppskattar och rekommenderar vi att fotodokumentation görs. Därefter ska reklamationen anmälas till oss via telefon (0513-10370) eller via e-post på info@hlf.se

Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga, avvika från följesedel n i antal eller mått, ska kund kontakta Herrljunga ledstångsfabrik snarast möjligt. Dessa felaktiga varor får inte monteras eller anpassas av kund utan att detta på förhand godkänts av Herrljunga ledstångsfabrik. Ett sådant godkännande lämnas alltid i skriftlig form. I det fall dessa varor monteras, eller anpassas av kund anses denna ha godkänt varorna och leveransen.

Tvist

Vi kommer följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

Drift & skötsel

Lättare smuts avlägsnas med tvållösning och ljummet vatten. Repor och ”svårare” smuts åtgärdas genom slipning med finkornigt sandpapper och behandlas därefter med olja eller klarlack. Betsade ytor finslipas, bättras och påföres sedan klarlack. Oljade träytor utomhus bör minst tre gånger per år inoljas för bästa beständighet.
Tillse alltid att oljade ytor är “mättade”.

Cookies

En cookie är en liten datafil som lagras av din webbläsare på din dator. Cookies används för att möjliggöra beställningar från vår webbsida, samt för att analysera besöksstatistik. Det är möjligt att stänga av lagringen av cookies via inställningar i webbläsaren.

HEMMAMILJÖ

Produkter & tjänster
för privatpersoner.

BYGG & OFFENTLIG MILJÖ

Mer om våra tjänster
för byggsektorn.

ARKITEKT

Underlag & information
för arkitekter.