Mall of Scandinavia

Mall of Scandinavia är en galleria som ligger bredvid Friends Arena, i Arenastaden i Solna, några kilometer norr om Stockholms innerstad. Byggstart av Arenastaden skedde under våren 2010.

Mall of Scandinavia, som ingår i de senare etapperna, påbörjades januari 2012 och invigdes den 12 november 2015. Peab har byggt gallerian åt den franska-nederländska fastighetsägaren Unibail-Rodamco. Fastighetsbolaget har uppgett att investeringen är på cirka 6 miljarder kronor. Anläggningen innehåller cirka 224 butiker och restauranger i tre plan på en total yta av 101.001 m². Gallerian inhyser även en stor biograf, Filmstaden Scandinavia, med totalt 1800 platser i 11 salonger, där den största salongen är en IMAX-biograf med cirka 500 platser.

Satsningen blir den första nyetableringen av en stor shoppinggalleria i Stockholm sedan 1990-talet där trenden annars varit att gamla förortscentrum byggts om till gallerior. Mall of Scandinavia är Sveriges största galleria och den näst största i Norden, enligt Fastighetsvärldens sammanställning.

Herrljunga ledstångsfabrik AB fick förtroendet genom Westins glas att leverera ledstänger och överliggare. Över 1 km räcken har måttats, tillverkats och monterats av våra skickliga hantverkare.