Alternativ, Google Forms.

Här först i en följd:

 

Och som uppdelat i steg: