Söderlyckan

Söderlyckan

Beskrivning

Söderlyckan

Stolpe 90 * 90 mm, med dekorfräsning ( hålkärl )

Dockor 45 * 45 mm, med dekorfräsning endast i hörnen

Underliggare 75 * 35 mm, med hålkärlsfräsning  på ovansida

Överliggare 75 * 40 mm, Profil nr 54