Förkroppad ände

Förkroppad ände innbär att profilfräsningen på sidorna hänger med runt även i änden.

Beskrivning

Förkroppad ände innebär att profilfräsningen på sidorna hänger med runt även i änden.