Plant hörn

Böj som vanligen förekommer i vilplan/plan på beslag eller räckeskonstruktioner.

Beskrivning

Böj som vanligen förekommer i vilplan/plan på beslag eller räckeskonstruktioner.