Svarvad knopp

Ändknoppar tillverkas i alla förekommande träslag.

Beskrivning

Ändknoppar tillverkas i alla förekommande träslag.