Stödföretag

Tillsammans gör vi skillnad för både människa och miljö

Nu stödjer vi på Herrljunga Ledstångsfabrik arbetet med att spara och återuppbygga naturens resurser genom ett samarbete med Vi-skogen. Genom att stödja arbetet med att plantera träd, på det sätt som Vi-skogen gör, kommer det att resultera i ett bättre klimat och öka motståndskraften gentemot de negativa klimatförändringarna.

För varje order planterar vi ett träd

Så redan efter bara några månader har vi på Ledstångfabriken bidragit till att över tusen träd planterats i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania som drabbats hårt av avskogning.

Herrljunga Ledstångsfabrik samarbetar med Vi-skogen, en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Östra Afrika. Detta arbete är en del av vårat åtagande att arbeta ansvarsfullt för en hållbar framtid.

Genom att planera träd återfår jordåkrar sin bördighet och klimatet påverkas positivt. Sedan 1983 har Vi-skogen planterat nära 123 miljoner träd och hjälpt 2,5 miljoner människor till ett bättre liv.